Numărul elevilor scade în Republica Moldova, potrivit datelor oficiale

La începutul anului de studii 2018-2019, numărul elevilor în Moldova a constituit 334,2 mii, fiind cu 1,5% mai puţin decât în anul precedent, potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică (BNS). 

Astfel, învăţământul primar şi secundar general se desfăşoară în 1246 instituţii, inclusiv 103 şcoli primare, 780 gimnazii, 350 licee şi 13 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică.

Comparativ cu anul de studii precedent, numărul instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general s-a majorat cu trei unităţi.

Majoritatea elevilor studiază în instituţii publice (98,2%).

Învăţământul privat se desfăşoară în 22 instituţii, toate fiind amplasate în mediul urban.

Limba română este limba de predare oficială în sistemul naţional de educaţie, 80,7% dintre elevii înscrişi în învăţământul primar şi secundar general studiind în această limbă.

Din totalul elevilor, 41,8% îşi fac studiile în învăţământ primar, 47,7% au fost înscrişi în învăţământul gimnazial, iar ponderea elevilor din învăţământul liceal constituie 10,5%